لیلی ورهرام, شهریار خسروی, نقد, روایت تورانی شاهنامه

در ادامه فایل نقد دکتر لیلی ورهرام، پژوهشگر ادبیات فارسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، بر کتاب «روایت تورانی شاهنامه» را تقدیم می‌کنم. کتاب در سال 1390 پس از تاخیر و با اعمال ممیزی زیاد وزارت ارشاد منتشر شد و تا شش سال بعد که نقد لیلی ورهرام بر آن منتشر شد، پرونده‌اش برای من باز ماند. هر نویسنده‌ای در هنگام نوشتن کتابش برای خود خواننده‌ای آرمانی می‌سازد و چه چیز برای یک نویسنده زیباتر از اینکه آن خواننده‌ی آرمانی را بر زمین بجوید: پیدا شدن لیلی ورهرام بر زمین، پرونده‌ی کتاب روایت تورانی شاهنامه را تا حد زیادی برای من بست. شاید تنها آرزوی من این بود که در هنگام شرح شعر «روایت تورانی شاهنامه» کمی بیشتر درباره‌ی نسبت شاملو و شاهنامه بنویسد. این نقد در مجله‌ی کتاب هفته-خبر شماره‌‌ی هفته‌ی چهارم آذر 96 منتشر شد؛ نویسنده تاکید داشت که متنش نیاز به ویرایش بیشتری دارد. اگر بتوانم نسخه‌ی بهتری از متن پیدا کنم آن را هم تقدیم می‌کنم. آن متن را می‌توانید اینجا دانلود کنید:

روایت تورانی شاهنامه, شهریار خسروی, لیلی ورهرام