نقد و ررسی رپ فارسی, تحلیل موسیقی زیرزمینی, شهریار خسروی, رپر روشنفکر

رپر روشنفکر؟ | 1395

قسمت اول: رپ و هیپ‌هاپ رپ و هیپ‌هاپ به لحاظ معنایی دوچیز هستند: اولی نامی برای یک «نوع موسیقی» است، در حالی که دومی یک «فرهنگ» است. اجازه بدهید مثالی بزنم: غزل یک «قالب» ادبی است، در حالی که عرفان و تصوف یک «فرهنگ» است. (برای توضیح بیشتر اینجا را…
نقد و بررسی رپ فارسی, تحلیل, شهریار خسروی, فلسفه اخلاق

رپ فارسی و شرارت اخلاقی | 1395

رپ فارس و شرارت اخلاقی (قسمت اول) پلنگ، پنگوئن و چیزهای دیگر در فلسفه‌ی اخلاق فرد شرور (amoralist) به کسی می‌گویند که احکام اخلاقی به او انگیزه برای عمل نمی‌دهند، مثل کسی که می‌داند قتل بد است اما آن را انجام می‌دهد. نوعاً سایکوپت‌ها (م…