آرشیو نوشته‌های شهریار خسروی


ارتباط با من

مقدمه بر شعر اجرایی| قسمت دوم| 1389

دیافت فایل پی‌دی‌اف: شهریار خسروی, شعر اجرایی, تلفوس (مقدمات عبور از براهنی و نظریه ی زبانیت در شعر) آن چه در پی می آید، بخش دومِ متنِ بلندی است که در زمستان هشتاد و نه درباره‌ی آینده‌ی شعر فارسی و کارهای جمعی از شاعران در گروه شعر اجرایی «…
شهریار خسروی, شعر اجرایی, تلفوس

مقدمه بر شعر اجرایی| قسمت اول| 1389

دریافت فایل پی‌دی‌اف: مقدمه بر شعر اجرایی - قسمت اول (قسمت اول: تمهیدات عبور از یدالله رؤیایی و شعر حجم)   آن چه در پی می آید، بخش اولِ متنِ بلندی است که در زمستان هشتاد و نه درباره‌ی آینده‌ی شعر فارسی و کارهای جمعی از شاعران در …
شهریار خسروی, مدخل شعر معاصر فارسی

مدخل شعر معاصر فارسی| 1396

مشخصات: مدخل شعر معاصر فارسی، شهریار خسروی، تهران: فاطمی، چاپ اول: 1396 پشت جلد کتاب آمده است: این کتاب کوششی است برای معرفی منسجم و نظام مند شعر فارسی در یک قرن اخیر. مولف ضمن عبور از کلیشه های رایج روایتی از شعر معاصر ایران به دست…