نوشته‌ها

نقد و بررسی رپ فارسی, تحلیل, شهریار خسروی, فلسفه اخلاق

رپ فارسی و شرارت اخلاقی | 1395

رپ فارس و شرارت اخلاقی (قسمت اول) پلنگ، پنگوئن و چیزهای دیگر در فلسفه‌ی اخلاق فرد شرور (amoralist) به کسی می‌گویند که احکام اخلاقی به او انگیزه برای عمل نمی‌دهند، مثل کسی که می‌داند قتل بد است اما آن را انجام می‌دهد. نوعاً سایکوپت‌ها (م…