نوشته‌ها

نقد و ررسی رپ فارسی, تحلیل موسیقی زیرزمینی, شهریار خسروی, رپر روشنفکر

رپر روشنفکر؟ | 1395

قسمت اول: رپ و هیپ‌هاپ رپ و هیپ‌هاپ به لحاظ معنایی دوچیز هستند: اولی نامی برای یک «نوع موسیقی» است، در حالی که دومی یک «فرهنگ» است. اجازه بدهید مثالی بزنم: غزل یک «قالب» ادبی است، در حالی که عرفان و تصوف یک «فرهنگ» است. (برای توضیح بیشتر اینجا را…