شهریار خسروی, روایت تورانی شاهنامه

مشخصات کتاب:

روایت تورانی شاهنامه، شعرهای 1384 و 1385، شهریار خسروی، تهران: جوانه توس، 1390.

 

کتاب سه چهار سال در فرآیند نشر و کسب مجوز ماند و نهایتا پس از ممیزی با حذف حدود سی درصد منتشر شد.

نگاه کیند به مقاله‌ی خانم لیلی ورهرام در نقد کتاب روایت تورانی.

برای خرید کتاب می‌توانید به فروشگاه نشر توس در تقاطع خیابان انقلاب و خیابان داننشگاه مراجعه کنید. همچنین می‌توانید به کتاب را به صورت مجازی نیز تهیه کنید.